ตรวจสอบความพร้อมของคอมพิวเตอร์และบราวเซอร์

ตรวจสอบ รายละเอียด สถานะ วิธีการแก้ไขปัญหา
  Java Script   
  Web Browser   
  Screen Resolution   

ตรวจสอบความพร้อมของ Plugin

Plugin สถานะการติดตั้ง การแก้ไข
Flash Player
Windows Media Player
Java

ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ตเพื่อให้การเข้าเรียนมีประสิทธิภาพ ควรมีความเร็วอินเตอร์เน็ต (ดาวน์โหลด) อย่างต่ำ 3 Mbps ขึ้นไป
และการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สาย เช่น Wifi หรือ 3G มีความเสถียรน้อยกว่าการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตแบบมีสาย

การใช้งานบนอุปกรณ์ต่างๆ (Compatibility)