Author Topic: เข้าระบบไม่ได้  (Read 433 times)

พิชัย บุญมาหนองคู

  • Guest
เข้าระบบไม่ได้
« on: December 19, 2020, 08:59:29 pm »
ข้าพเจ้านายพิชัย  บุญมาหนองคู เลขปชช.3301600675001 เมล์  phichaiku@gmail.com ได้สมัครเรียนหลักสูตรmini MBA และหลักสูตร miniMPA แล้วได้เปลี่ยนเครื่องโน็ตบุตใหม่ ทำให้ไม่สามารถเข้าเรียนต่อได้เนื่องจากลืมทั้งชื่อผู้ใช้และ รหัสผ่านผู้ใช้งานระบบ  จึงขอความอนุเคราะห์ขอ ผู้ใช้และ รหัสผ่านผู้ใช้งานระบบ  ด้วยครับ
   พิชัย  บุญมาหนองคู

admin

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Posts: 255
    • View Profile
Re: เข้าระบบไม่ได้
« Reply #1 on: December 21, 2020, 12:52:43 pm »
admin ดำเนินการส่งข้อมูลให้แล้วที่ e-mail phichaiku@gmail.com
ขอบคุณค่ะ